Povijest

RADIOKLUB   “DUBRAVA”

Povijest  ukratko

 

          Radioklub “Dubrava” posjeduje zanimljivu prošlost. Počeci su bili 1952. godine kada je osnovan Radio klub “Pionirski grad”, koji je djelovao na području današnjega Grada mladih. Klub je sačinjavalo 6 odraslih članova s ovlaštenjima za rad na radiostanicama i 140 mladih članova (pionira).

Osnivanjem Kluba pokrenut je rad Primo-predajne sekcije u čijem okviru su djelovale KV i UKV sekcija i nastavna sekcija koja se brinula o obrazovanju budućih radioamatera. Klub se bavio elektronskim konstrukcijama, KV i UKV natjecanjima, radioamaterskom goniometrijom, (ARG-om), obrazovanjem i širenjem tehničke kulture na području Dubrave.

Na žalost, 70-tih godina polako jenjavaju aktivnosti i zamire rad u klubu. No, već početkom 80-tih okuplja se  ekipa radioamatera i CB amatera i obnavljaju Klub.

Dana 23.travnja 1981. godine na Osnivačkoj Skupštini obnovljena je djelatnost Kluba pod današnjim imenom: Radioklub “Dubrava”.

Tom prilikom usvojen je Statut, Plan i Program rada te imenovano Predsjedniątvo Kluba. U dogovoru s tadašnjim Pionirskom gradom Klubu je dodijeljen objekt popularno zvan “Stražarnica”, sa dvije prostorije veličine 20-tak četvornih metara, pored koje je podignut antenski stup sa antenama za KV i UKV opsege.

Dana 12. svibnja osnovana je CB sekcija građanskog opsega u okviru Kluba. U to vrijeme u Klubu je bilo 100-tinjak članova koji su se okupljali oko Primopredajne sekcije, Konstruktorske sekcije, CB sekcije i Radioamaterske grupe učenika. Osnovni zadatak bio je promicanje tehničke kulture među mladim naraštajima kroz izradu elektronskih komponenti, održavanje radioamaterskih veza i natjecanja, radioamatersku goniometriju, CB natjecanja i druženja. Veliki događaji oko kojih su se radioamateri okupljali bili su “Proljeće na radiovalovima”, “Akcija NNNI”, “Zagrebačko ARG natjecanje” te domaća i strana natjecanja na KV i UKV opsezima.

Dana 19. studenoga 1981. godine Klub je bio jedan od osnivača Saveza Radioklubova Gradske zajednice općina grada Zagreba. U svibnju 1985. godine osnovana je Informatička sekcija u okviru Kluba čiji je zadatak bio uvođenje računala u radioamaterske aktivnosti i priključenje svim vidovima digitalnih komunikacija. Uz pomoć gradskih tvrtki u svibnju 1985. godine, podignut je novi rešetkasti antenski stup na koji je postavljen novi antenski sustav za KV s tri antene: za 14, 21 i 28 MHz. Zbog skučenosti prostora u “Stražarnici”, a velikog broja članova, koji je u pojedinim godinama dostizao i brojku od 150, Klub je u prosincu 1985. godine preselio u prostorije O. Š. “29.Novembar” u Ljubijsku 58, pored Jadran filma, dok je PPS ostao u “Stražarnici”. Ovaj period bio je i najplodonosniji po uspjesima na svim poljima radioamaterskog života. Tada je odrađen najveći broj zemalja, osvoje najveći broj diploma i trofeja u svim disciplinama.

Godine 1988. iz Kluba se izdvaja CB sekcija i osniva svoj klub, a Radioklub “Dubrava” se nastavlja baviti isključivo radioamaterskom djelatnošću.

Iza toga dolazi vrijeme Domovinskg rata, gdje su članovi Kluba sudjelovali u organizaciji radiomreže u Zagrebu i okolici, prijenosu i dostavi humanitarne pomoći, prijenosu radioporuka sa okupiranog područja i cijelom nizu drugih aktivnosti. U jesen 1995. godine zbog napuštanja prostorija od strane škole i trošnosti zgrade u Ljubijskoj, Klub se seli u prostor Gradske zajednice tehničke kulture u Grižanskoj 3. U ovome prostoru od tada se odvijaju sve aktivnosti Kluba, a PPS je i dalje u Gradu mladih.

Comments are closed