Održana skupština kluba

Iz izvješća o radu za 2017…

Početkom godine u klupskim prostorijama u Grižanskoj 3, održana je redovna godišnja Skupština
kluba. Okupljeni članovi, među ostalim, razmotrili su i usvojili Izvješće o radu i Financijsko izvješće za
2017. godinu, te predloženi Plan rada i Financijski plan za tekuću 2018. godinu.
Kako bi Klub u budućnosti mogao normalno funkcionirati, nakon samo godinu dana dotadašnji tajnik
kluba Luka Basarić, 9A3ELB smijenjen je s te dužnosti, pa je na prijedlog Izvršnog odbora za novog
tajnika jednoglasno izabran Vitomir Sušić, 9A5VS.

Iz Izvješća o radu za 2017. godinu….
Izborom novog rukovodstva kluba, početak mandata obilježen je sređivanjima administrativnih
pitanja. Ubrzo nakon toga trebalo je pripremiti i predati Plana rada za 2017. godinu.
Krajem mjeseca travnja, odnosno početkom svibnja, od 12 predloženih aktivnosti u Programu javnih
potreba Grada Zagreba u Tehničkoj kulturi, Klubu je prihvaćeno pet programa koji su sufinancirani u
ukupnom iznosu od 3.000 kn za cijelu godinu. Skromno, ali s usporedbom na godinu ranije kada je
klubu odobreno ukupno nula (0) kuna, ovo je ipak bio napredak.
Kako bi se potaknula primopredajna aktivnost, te se nakon dužeg vremena ponovo aktivirala klupska
pozivna oznaka 9A1AYZ, članovi kluba tijekom godine sudjelovali su u nekoliko kratkovalnih
natjecanja WW tipa (CQWW, All Asian DX CW), ali i u domaćem Kup natjecanju. Isto tako, nekolicina
članova sudjelovala je u aktivaciji jednog prirodno zaštićenog područja na Medvednici.
Promovirajući rad među mladima, u organizaciji PU zagrebačke, članovi kluba predstavili su se na
dvije manifestacije „Sajam mogućnosti“ u zagrebačkim osnovnim školama.
Zahvaljujući entuzijazmu pojedinih članova, u Gradu mladih, ali i na Japetiću i Velebitu postavljena su
APRS čvorišta koja rade pod klupskim pozivnim oznakama 9A1AYZ-10, 11 i 12.
Za potrebe rada u sustavu ZiS-a, ali i radioamaterskog rada s terena, klub je kupio jedan agregat
marke Kipor.

Comments are closed